Profilaktyka czerniaka – program SCOPH

W akcję profilaktyki czerniaka włączyło się aktywnie Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny ( IFMSA). Koordynatorem lokalnym Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH “Bezpiecznie na słońcu” została pani Ewelina Grzesikowska. Efektem tego programu stało się, między innymi, stworzenie ulotki promującej prewencję czerniaka., która była rozdawana także podczas ostatniego finału WOŚP (patrz poniżej).

Syntetyczne tezy zawarte w tej ulotce są następujące :

Czerniak złośliwy – Melanoma malignum – jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów, powstający w skórze niezmienionej lub w obrębie znamion barwnikowych (tak zwanych pieprzyków), cechujący się dużą skłonnością do dawania przerzutów.

Wymienia się następujące główne czynniki ryzyka rozwoju czerniaka:

  • czerniak występujący w rodzinie
  • wrodzone znamiona, atypowe znamiona
  • bardzo duża liczba znamion barwnikowych ( powyżej pięćdziesięciu)
  • jasna karnacja cery, zwłaszcza w przypadku przewlekłej ekspozycji na światło słoneczne.

Ze względu na ograniczone metody leczenia i wysoką złośliwość nowotworu bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka oraz wczesne rozpoznanie.

Profilaktyka czerniaka:

  • ograniczaj ekspozycję na promieniowanie UV, opalaj się tylko w bezpiecznych godzinach,
  • unikaj przebywania na słońcu między godziną 10 a 15
  • staraj się zawsze szukać cienia
  • osłaniaj skórę i oczy – korzystaj z okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV,
  • noś kapelusze, bluzki i koszulki z długim rękawem, jeżeli tylko to możliwe
  • stosuj ochronę ciała, używaj kremów z filtrem dostosowanym do Twojego rodzaju skóry

W Polsce większość osób zgłasza się, gdy zmiany są już w zaawansowanym stadium. Z tego powodu liczba chorych umierających na czerniaka jest u nas bardzo duża.

Przy tworzeniu treści tej ulotki wykorzystano następujące źródła:

www. Czerniak .org.pl ,
“Choroby skóry i przenoszone drogą płciową S. Jabłońska, S. Majewski

Głowna teza akcji profilaktyki czerniaka:

Czerniak wykryty we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczalny!

Czerniak - akcja profilaktyki czerniaka
Czerniak – akcja profilaktyki czerniaka

Strona 2 ulotki: Czerniak – akcja profilaktyki czerniaka

Czerniak - profilaktyka (strona 2)
Czerniak – profilaktyka (strona 2)