Czerniak oka

Coraz więcej się słyszy o czerniaku, który jest groźny dla naszego życia. Jest to najgroźniejszy, złośliwy nowotwór skóry, który najczęściej powstaje w zmianach barwnikowych skóry. Wywodzi się on z komórek barwnikowych, dlatego też najczęściej występuje w obrębie znamion barwnikowych na naszej skórze. Zmiany skórne, jeśli są umiejscowione w widocznym miejscu dość łatwo są wychwytywane, wówczas szansę na całkowite pozbycie się tego złośliwego nowotworu są bardzo duże. Wszystko zależy od tego, jakiego typu jest to czerniak oraz jak szybko zostanie wykryty.

Do raka skóry wywołanym zbyt częstą ekspozycją na promieniowanie słoneczne zdążyliśmy już przywyknąć i zapobiegać jego powstawaniu stosując odpowiednie kremy chroniące naszą skórę przed promieniami ultrafioletowymi. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że znaczna część nabłonka barwnikowego znajduje się w oku, np. w tęczówce, ciele rzęskowym lub naczyniówce. Czerniak jest jednym z najczęściej powstających guzów wewnątrz gałkowych u osób dorosłych. Szybkie wykrycie czerniaka zwiększa w bardzo dużym stopniu jego wyleczalność. Jednak w przypadku czerniaka oka, póki nie ma zaburzeń widzenia jest bardzo trudny do wykrycia. Czerniak atakuje oczy najczęściej z powodu naszych skłonności genetycznych oraz szkodliwego działania promieniowania ultrafioletowego. Co ciekawe komórki barwnikowe potrafią migrować, co powoduje, że czerniak może się rozwinąć w obszarach, których nie narażamy na promieniowanie słoneczne.

To, jakie będziemy mieć objawy czerniaka oka zależy w dużym stopniu od umiejscowienia się nowotworu. Do najczęstszych objawów możemy zaliczyć ograniczone pole widzenia, pojawienie się po zmroku świetlistych kul w polu widzenia. Objawy mogą przypominać zaćmę, zwłaszcza, gdy czerniak objął ciała rzęskowe. Typowymi dla czerniaka oka są również astygmatyzm, słabsza ostrość widzenia oraz zmiany tęczówki oka i jej obrębu.

Aby zdiagnozować czerniaka oka konieczne są specjalistyczne badania okulistyczne, ocena oczu przy pomocy lampy szczelinowej oraz wziernikowanie. Aby móc ocenić granice guza wykonuje się najczęściej USG, aby dokładniej móc ocenić gałkę oczną oraz oczodół wykonuje się rezonans magnetyczny. Badaniu podlegają nie tylko okolice oczu, sprawdza się również inne organy pod kątem ewentualnych przerzutów. W pierwszej kolejności sprawdzana jest wątroba, jeśli w wątrobie brak zmian nowotworowych wyklucza się przerzuty do innych organów, profilaktycznie można jeszcze wykonać prześwietlenie klatki piersiowej.

Udając się do okulisty w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony krótki wywiad, lekarz musi poznać objawy dolegliwości, z jakimi zgłosiliśmy się do niego. Następnie ocenie podlega ostrość widzenia oraz zakres ruchów gałki ocznej. Dopiero po dokładnym przebadaniu spojówki, źrenic, dna oka itp. w przypadku podejrzenia czerniaka wykonywane są dodatkowe badania takie jak USG, rezonans magnetyczny, angiografia fluoresceinowa czy tomografia komputerowa.

Wyróżnić możemy trzy podstawowe rodzaje guzów wewnątrz gałkowych, z których pierwszy to guz tęczówki oka. Jest on stosunkowo szybko widoczny dla nas samych, rośnie powoli mogąc przy tym powodować zniekształcenie źrenicy, w początkowym stadium brak jest objawów zaburzenia ostrości wzroku czy objawów bólowych. Wiele rzadszą postacią czerniaka jest, czerniak ciała rzęskowego, który najmniej zagraża naszemu życiu. Długo pozostaje w ukryciu, rozwój guza powoduje bóle w oku oraz zaburzenia widzenia, co powinno być pierwszym objawem, że potrzebna jest nam pomoc specjalisty. Najwięcej przypadków czerniaka oka dotyczy naczyniówki, na pięć przypadków cztery to właśnie ten typ czerniaka. Początkowo nie daje żadnych objawów, dopiero, gdy dochodzi do odwarstwienia siatkówki oka dostrzegalne są zaburzenia ostrości wzroku oraz zredukowane pole widzenia. Żadnych z objawów nie powinniśmy ignorować zwłaszcza, że czerniak zaliczany jest do nowotworów złośliwych. Co oznacza w praktyce, że bez problemu może dawać przerzuty np. do wątroby, płuc, czy układu pokarmowego.

Sposób leczenia ścisłe jest uzależniony od wielkości zmian nowotworowych oraz od umiejscowienia samego nowotworu. Leczenie zazwyczaj jest oparte na miejscowej radioterapii. Można stosować napromieniowywanie zewnętrzne lub bardziej polecane wszczepianie płytki emitujące promieniowanie niszczące czerniaka. Przy niedużych zmianach nowotworowych stosuje się laseroterapie lub miejscowe leczenie chirurgiczne. Wycięcie samej zmiany często jest niewykonalne w związku, z czym w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest enukleacja, czyli po prostu usunięcie całej gałki ocznej. Oprócz gałki ocznej często usuwana jest cała zawartości oczodołu w miejsce, którego wstawiana jest w późniejszym etapie leczenia proteza oka. W ostatnich latach w leczeniu wykorzystywane są również jony helu oraz cyklotron protonowy. Wszystkie z opisanych metod leczenia wspierane są dodatkowo o zastosowanie chemoterapii oraz immunoterapii.

Skuteczne metody leczenia mają tylko wtedy zastosowanie gdy czerniak jest w początkowym stadium rozwoju, dlatego też specjaliści z Washington University School of Medicine opracowali test genetyczny pozwalający w bardzo dużym stopniu przewidzieć ryzyko wystąpienia przerzutów chorych na czerniaka oka. Badając grupę 459 pacjentów oszacowano dokładność testu, na 97%, co pozwala przedłużyć życie pacjenta, zyskanie czasu na podjęcie dodatkowych metod leczenia lub przeprowadzenie badań klinicznych nowych leków mających za zadanie w przyszłości zwalczanie czerniaka.