Leczenie czerniaka

Czerniak jest groźną formą nowotworu skóry zagraża naszemu zdrowiu. Wywodzi się on z melanocytów, czyli komórek barwnikowych skóry. Najczęściej atakuje w obrębie zmian barwnikowych, jakie posiadamy na skórze, choć może pojawić się w miejscu gdzie nie mamy, żadnego znamienia. Może on atakować również błony śluzową lub gałkę oczną.

Najlepszym sposobem leczenia jest profilaktyka, wczesne wykrycie daje szansę na stuprocentową wyleczalność. Na działanie nowotworu złośliwego skóry najbardziej narażone są osoby posiadające nordycki fenotyp skóry. Jasna cera, rudy kolor włosów oraz niebieskie oczy. Na baczności powinny mieć się również osoby, u których w rodzinie były już przypadki zachorowania na czerniaka. Osoby te powinny, co najmniej raz do roku przejść badania kontrolne pod kątem obecności komórek rakowych. Czerniak atakuje najczęściej skórę tak, więc powinniśmy obserwować czy znamię, które nosimy nawet te od urodzenia nie zaczyna się zmieniać, nie daje żadnych objawów, że coś się z nim dzieje. Czerniak może zaatakować również skórę niezmienioną, co oznacza, że powstaje nowe znamię, które w krótkim czasie i od samego początku daje niepokojące objawy.

Aby móc samemu prowadzić profilaktykę nowotworową warto wiedzieć, jakie objawy mogą świadczyć, że nasze znamię zaatakował nowotwór. Z punktu widzenia onkologicznego można je podzielić na cztery podstawowe grupy. Pierwsze to kształt, jeśli znamię zmienia się stając się niesymetrycznym mogą to być pierwsze objawy czerniaka. Kolejną cecha, która powinna wzbudzić nasz niepokój to krawędzie znamienia. Gołym okiem nie zawsze można to dostrzec, ale nierównomierne brzegi także mogą świadczyć o obecności nowotworu. Następne, na co powinniśmy zwrócić uwagę to kolor, jeśli pojaśniał pociemniał lub znamię jest wielobarwne powinien obejrzeć je lekarz. Ostatnim kryterium branym pod uwagę przed onkologów to rozmiar. Każde znamię barwne, którego rozmiar jest większy niż sześć milimetrów stanowi potencjalne zagrożenie. Znamię o takim rozmiarze zaleca się usunąć nawet jeśli nie ma żadnych objawów. Dodatkowo niepokoić nas powinno swędzące lub krwawiące znamiona.

Oprócz wczesnego wykrycia, warto też zawczasu pomyśleć o odpowiedniej ochronie przed szkodliwym działaniem słońca. To właśnie opalanie jest jedną z najczęstszych przyczyn powstania czerniaka na naszej skórze.

W przypadku podejrzeń, że naszą skórę zaatakował czerniak powinniśmy pozwolić, aby znamię to obejrzał lekarz. W przypadku, gdy lekarz specjalista najlepiej, aby był nim dermatolog, onkolog lub chirurg onkolog stwierdzi, że nasze znamię wykazuje objawy mogące świadczyć o obecności czerniaka wówczas znamię takie się usuwa. Znamię takie usuwa się z marginesem zdrowej skóry, aby nie dopuścić do sytuacji, że komórki rakowe pozostaną na naszym organizmie.

Proces leczenia uzależniony jest w dużej mierze od umiejscowienia się czerniaka oraz od tego, w którym jest stadium rozwoju. Mając na uwadze, że czerniak ma tendencje do wczesnych przerzutów, wraz ze znamieniem usuwa się najbliższe węzły chłonne za pomocą, których nowotwór mogły się rozprzestrzeniać. Oprócz wycinania stosuje się również wypalanie laserem, lecz ze względu, że po wypaleniu nie ma materiału, który mógłby zostać przebadany pod kątem histopatologicznym tą metodę leczenia stosuje się w sytuacji, gdy umiejscowienie czerniaka uniemożliwiało lub w znacznym stopniu utrudniało jego usunięcie.

W przypadku chirurgicznego usunięcia pobrany wycinek poddawany jest badaniom mikroskopowym. Gdy badania wykazały zmiany nowotworowe, stosowana jest chemoterapia, immunoterapia i dalszy proces leczenia.

Jak dokładnie przebiega proces leczenia uzależnione jest od wielu czynników w początkowym stadium jego rozwoju wystarczy usunięcie zmiany z ok dwucentymetrowym marginesem i przebadanie pobranego wycinka. Zważywszy na wycięty kawałek zdrowej skóry często konieczny jest dodatkowy przeszczep skóry. W pierwotnym etapie czerniaka zalecana jest biopsja najbliższych węzłów chłonnych. W przypadku, gdy wykryte zostaną komórki czerniaka zaleca się usunięcie wszystkich węzłów chłonnych na danym obszarze. Wykryty czerniak o wielkości do jednego milimetra w jednym przypadku na dziesięć zdarzały się nawroty.

Czerniaka, który jest większy niż jeden milimetr, lecz nie większym niż dwa określa się, jako drugie stadium rozwoju. Na tym etapie nowotwór już zaatakował skórę właściwą, lecz jeszcze nie dotarł niżej. Szansę na przeżycie po usunięciu czerniaka na tym etapie rozwoju zmniejszają się z dziewięćdziesięciu procent na ok siedemdziesiąt. Na tym etapie komórki rakowe mogą pozostać w organizmie nawet, jeśli badanie węzłów chłonnych niczego nie wykazało. Jako leczenie uzupełniające stosuje się terapię biologiczną.

W przypadku, trzeciego już ostatniego stadium rozwoju czerniaka, szanse pacjenta na przeżycie maleją i uzależnione są od tego w jak dużym stopniu zaatakowane zostały węzły chłonne. Oprócz leczenia operacyjnego stosuje się radioterapię oraz chemoterapię i terapię biologiczną. Często konieczne jest zastosowanie kilku terapii w tym samym czasie. Trzeci stopień zaawansowania czerniaka to nie tylko mniejsze szanse na leczenie, ale co gorsza większe szanse, że dojdzie do nawrotu choroby.

Z czerniakiem można walczyć i wygrać nawet, jeśli znajduje się on w zaawansowanym stadium, lecz szanse na sukces są znacznie mniejsze niż w stadium drugim czy pierwszym. Dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie nowotworu.