Zdjęcie czerniaka – znamię pigmentowe

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka- w nieznanym miejscu na ciele tego pacjenta, widoczne jest znamię pigmentowe, które zostało zdiagnozowane jako znamię wrodzone. Uwagę należy zwrócić na zmienną barwę i lekko nieregularną granicę tego znamienia.

Wrodzone znamiona charakteryzują się następującymi kryteriami:

  • Zmiany skórne mogą być małe lub duże.
  • Gdy znamię to jest małe, nieznane jest ryzyko zachorowania na czerniaka złośliwego (ang. malignant melanoma, MM).
  • Profilaktyczne usunięcie tych znamionach w okresie dorastania pacjenta znajduje swoje uzasdnienie.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH