Zdjęcie czerniaka wywodzącego się z plamy soczewicowatej

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka (LMM) – przedstawia ono chorobowo zmienioną skórę wokół prawego oka, zmiana ta została zdiagnozowana jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM). Zmiana ta została oznaczona przy pomocy fioletowych znaków, często wykonywanych przez operacją w celu oznaczenia obszaru tkanki przeznaczonej do wycięcia. Uwagę należy zwrócić na: nieregularne granice, niejednorodną barwę, a dzięki długiej fazie wzrostu radialnego, dużej średnicy czerniaka (LMM). Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię zostało zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Następujące cechy, z których niektóre są podane dobitnie w tym przypadku, charakteryzują czerniaka wywodzącego się z plamy soczewicowatej (LMM):

  • Plama soczewicowata stanowiąca formę czerniaka.
  • LMM stanowi około 10 – 15% przypadków czerniaka złośliwego.
  • Ta forma czerniaka najczęściej przejawia się w 7 dekadzie życia.
  •  LMM występuje głównie na obszarach narażonych na słońce, zwłaszcza twarzy.
  •  Ta postać czerniaka wyświetla najdłuższą fazę wzrostu promieniowego.
  • Zmiany te zawierają brązowo-czarne ubarwienie o nieregularnym kształcie w postaci plamki, która nieleczona, przeradza się w guzek.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH