Zdjęcie czerniaka – wygląd po zabiegu usunięcia zniam

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia ta przedstawia prawą stopę pacjenta od strony podeszwowej, ukazując szereg zmian barwnikowych w okolicy stawu skokowego, a także obszar powierzchni spodu stopy, z którego wcześniejsza zmiana została operacyjnie usunięta, rany zdążyły się już wygoić. Ten stan nowotworowy rozpoznano jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Lokalizacja i morfologia tej zmiany powinna zbudzić podejrzenia, a dana zmiana skórna powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana złośliwa.

Histopatologiczne cechy czerniaka  ALM są następujące:

  • ALM najczęściej występuje w 60 do 70 roku życia.
  • Zmiany te objawiają się najczęściej na stopach i palcach, następnie na dłoniach i błonach śluzowych.
  • ALM zmiany stanowią 5 – 10 % wszystkich czerniaków złośliwych (ang. malignant melanoma, MM), ale 70% u ludzi czarnej rasy oraz 45% u Azjatów.
  • ALM rozpoczyna się nieregularną plamą , a następnie przybiera postać wybrzuszonej łaty by ostatecznie przyjąć formę guza.
  • Podjęzykowe czerniaki, które stanowią 1-3% czerniaków złośliwych (MM), są zazwyczaj klasyfikowane jako czerniak (ALM), w takich przypadkach należy szukać plam Hutchinsona (złośliwe plamy soczewicowate – brązowe zabarwienie naskórka).
  •  Nieregularne zabarwienie płytki podpaznokciowej może być wczesnym objawem ALM
  • Wczesna diagnoza ALM jest często pomijana.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH