Zdjęcie czerniaka obejmujące paluch

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka przedstawia lewy duży palec u nogi od strony grzbietowej (lewy paluch), odsłaniając uszkodzenie obejmujące dalszą powierzchnię grzbietową, które obejmuje łożysko paznokcia. Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na lokalizację tej zmiany, nieregularnie wytyczone marginesy oraz objęcie zmianami również łożyska paznokcia. Wszystkie te symptomy podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Histopatologiczne cechy czerniaka ALM są następujące:

  • ALM najczęściej występuje w 60 do 70 roku życia.
  • Zmiany te objawiają się najczęściej na stopach i palcach, następnie na dłoniach i błonach śluzowych.
  • ALM zmiany stanowią 5 – 10 % wszystkich czerniaków złośliwych (ang. malignant melanoma, MM), ale 70% u ludzi czarnej rasy oraz 45% u Azjatów.
  • ALM rozpoczyna się nieregularną plamą , a następnie przybiera postać wybrzuszonej łaty by ostatecznie przyjąć formę guza.
  • Podjęzykowe czerniaki, które stanowią 1-3% czerniaków złośliwych (MM), są zazwyczaj klasyfikowane jako czerniak (ALM), w takich przypadkach należy szukać plam Hutchinsona (złośliwe plamy soczewicowate – brązowe zabarwienie naskórka).
  •  Nieregularne zabarwienie płytki podpaznokciowej może być wczesnym objawem ALM
  • Wczesna diagnoza ALM jest często pomijana.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH