Zdjęcie czerniaka na lewej pięcie

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie to przedstawia piętę lewej nogi pacjenta, a na niej zmianę skórną zakwalifikowaną jako czerniak akralny  (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na: zabarwienie znamienia oraz fakt, że zlokalizowany został na podeszwie stopy. Zmiany te podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Histopatologiczne cechy czerniaka  ALM są następujące:

  • ALM najczęściej występuje w 60 do 70 roku życia.
  • Zmiany te objawiają się najczęściej na stopach i palcach, następnie na dłoniach i błonach śluzowych.
  • ALM zmiany stanowią 5 – 10 % wszystkich czerniaków złośliwych (ang. malignant melanoma, MM), ale 70% u ludzi czarnej rasy oraz 45% u Azjatów.
  • ALM rozpoczyna się nieregularną plamą , a następnie przybiera postać wybrzuszonej łaty by ostatecznie przyjąć formę guza.
  • Podjęzykowe czerniaki, które stanowią 1-3% czerniaków złośliwych (MM), są zazwyczaj klasyfikowane jako czerniak (ALM), w takich przypadkach należy szukać plam Hutchinsona (złośliwe plamy soczewicowate – brązowe zabarwienie naskórka).
  •  Nieregularne zabarwienie płytki podpaznokciowej może być wczesnym objawem ALM
  • Wczesna diagnoza ALM jest często pomijana.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH