Zdjęcie czerniaka LMM w obrębie oka

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka przedstawiające uszkodzenie na skórze twarzy a dokładniej lewego policzka, a także rozszerzenie do lewej dolnej powieki pacjenta. Zmiana ta została zdefiniowana jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM). Należy zwrócić uwagę na: owrzodzenia, wysoce nieregularne granice, niejednorodną barwę, a dzięki długiej fazie wzrostu promieniowego, dużą średnicę tego skórnego nowotworu. Zmiany te podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Następujące cechy, z których niektóre są podane dobitnie w tym przypadku, charakteryzują czerniaka wywodzącego się z plamy soczewicowatej (LMM):

  • Plama soczewicowata stanowiąca formę czerniaka.
  • LMM stanowi około 10 – 15% przypadków czerniaka złośliwego.
  • Ta forma czerniaka najczęściej przejawia się w 7 dekadzie życia.
  •  LMM występuje głównie na obszarach narażonych na słońce, zwłaszcza twarzy.
  •  Ta postać czerniaka wyświetla najdłuższą fazę wzrostu promieniowego.
  • Zmiany te zawierają brązowo-czarne ubarwienie o nieregularnym kształcie w postaci plamki, która nieleczona, przeradza się w guzek.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH