Zdjęcie czerniaka – czerniak guzkowaty na plecach

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – ten lewy tylny, skośny widok górnej części pleców i ramion pacjenta, ujawnia obecność erozji, uszkodzenia skóry, uszkodzenie to zostało zdiagnozowane jako czerniak guzkowy (ang. nodular melanoma, NM). Należy zwrócić uwagę na wysokie zniszczenie powierzchni, strup o martwiczym wyglądzie. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Histopatologiczne cechy czerniaka guzkowego są następujące:

  • Nie znaczny wzrost pionowy
  • Zdiagnozowany najczęściej w 6 dekadzie życia
  • 15 – 30% barwnikowych zmian skórnych klasyfikowane są jako postać kulek
  •  Pojawiają się one głównie na tułowiu, a następnie głowie i szyi, a następnie innych obszarach
  • U mężczyzn zmiana ta występuje dwukrotnie częściej w porównaniu do kobiet.
  • Zabarwienie zawiera niebieski, czarny, czerwony guzek, który szybko się rozwinął.
  • Często te guzki są owrzodzenie
  • Te zmiany występują czasami jako czerniak bezbarwnikowy
  • W okolicy zmiany brak jest pigmentu

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH