Zdjęcie czerniaka ALM

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia przedstawia lewy duży palec u nogi widziany od strony podeszwy stopy. Widać na nim uszkodzenia od spodniej oraz bocznej strony palca. Jeśli zdjęcie to przedstawiało widok z góry zauważyć można by było, że zmiana obejmuje również łożysko paznokcia.  Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na lokalizację tej zmiany, nieregularnie wytyczone marginesy oraz objęcie zmianami także łożyska paznokcia. Zmiana ta zdaje się mieć również objawy Hutchinsona. Wszystkie te symptomy podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Histopatologiczne cechy czerniaka ALM są następujące:

  • ALM najczęściej występuje w 60 do 70 roku życia.
  • Zmiany te objawiają się najczęściej na stopach i palcach, następnie na dłoniach i błonach śluzowych.
  • ALM zmiany stanowią 5 – 10 % wszystkich czerniaków złośliwych (ang. malignant melanoma, MM), ale 70% u ludzi czarnej rasy oraz 45% u Azjatów.
  • ALM rozpoczyna się nieregularną plamą , a następnie przybiera postać wybrzuszonej łaty by ostatecznie przyjąć formę guza.
  • Podjęzykowe czerniaki, które stanowią 1-3% czerniaków złośliwych (MM), są zazwyczaj klasyfikowane jako czerniak (ALM), w takich przypadkach należy szukać plam Hutchinsona (złośliwe plamy soczewicowate – brązowe zabarwienie naskórka).
  •  Nieregularne zabarwienie płytki podpaznokciowej może być wczesnym objawem ALM
  • Wczesna diagnoza ALM jest często pomijana.

Autor zdjęcia: Carl Washington, M.D., Emory Univ. School of Medicine; Mona Saraiya, MD, MPH