zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – zdjęcie to przedstawia kciuka lewej ręki pacjenta od strony grzbietowej, odsłaniając zmianę skórną łożyska paznokcia wraz z deformacją płytki paznokciowej w skutek stanu nowotworowego. Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach, ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Położenie i morfologia tej zmiany powinna zbudzić podejrzenia, a dana zmiana skórna powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej”

Zdjęcie czerniaka wywodzącego się z plamy soczewicowatej

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka (LMM) – przedstawia ono chorobowo zmienioną skórę wokół prawego oka, zmiana ta została zdiagnozowana jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM). Zmiana ta została oznaczona przy pomocy fioletowych znaków, często wykonywanych przez operacją w celu oznaczenia obszaru tkanki przeznaczonej do wycięcia. Uwagę należy zwrócić na: nieregularne granice, niejednorodną barwę, a dzięki długiej fazie wzrostu radialnego, dużej średnicy czerniaka (LMM). Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię zostało zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka wywodzącego się z plamy soczewicowatej”

Zdjęcie czerniaka – rozwinięta postać czerniaka guzkowatego

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – ostateczny wygląd pigmentowej zmiany skórnej, która została zdiagnozowana jako czerniak guzkowy (ang. nodular melanoma, NM). Należy zwrócić uwagę na nieregularną teksturę powierzchni, nakrapiane czerwonawe zabarwienie, mocno zniszczoną powierzchnię znamienia, wyglądem przypominającą strup. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka – rozwinięta postać czerniaka guzkowatego”

Zdjęcie czerniaka LMM w obrębie wargi

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka przedstawia uszkodzenie skóry, które zostało zdefiniowane jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM). Należy zwrócić uwagę na: wysoce nieregularne zmiany, będące granicami tego centralnie położonego, brązowawo-czarnego, o nieregularnym kształcie plamy/guzka oraz niejednorodne zabarwienie zmiany skórnej. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka LMM w obrębie wargi”

Zdjęcie czerniaka w obrębie lewego oka

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia ta przedstawia uszkodzenie na skórze twarzy a dokładniej lewego policzka, które zostało zdefiniowane jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM).  Należy zwrócić uwagę na: wysoce nieregularne granice, niejednorodne zabarwienie, a ze względu na długą fazę wzrostu, znamię o promieniowych charakterze ma znaczną średnicę. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka w obrębie lewego oka”