czerniak dłoni zdjęcia

Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – zdjęcie to przedstawia kciuka lewej ręki pacjenta od strony grzbietowej, odsłaniając zmianę skórną łożyska paznokcia wraz z deformacją płytki paznokciowej w skutek stanu nowotworowego. Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach, ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Położenie i morfologia tej zmiany powinna zbudzić podejrzenia, a dana zmiana skórna powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej”