Czerniak

Wszystko na temat czerniaka

Zdjęcie czerniaka LMM w obrębie wargi

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka przedstawia uszkodzenie skóry, które zostało zdefiniowane jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM). Należy zwrócić uwagę na: wysoce nieregularne zmiany, będące granicami tego centralnie położonego, brązowawo-czarnego, o nieregularnym kształcie plamy/guzka oraz niejednorodne zabarwienie zmiany skórnej. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka LMM w obrębie wargi”

Zdjęcie czerniaka w obrębie lewego oka

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia ta przedstawia uszkodzenie na skórze twarzy a dokładniej lewego policzka, które zostało zdefiniowane jako czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (ang. lentigo maligna melanoma, LMM).  Należy zwrócić uwagę na: wysoce nieregularne granice, niejednorodne zabarwienie, a ze względu na długą fazę wzrostu, znamię o promieniowych charakterze ma znaczną średnicę. Zmiany te powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka w obrębie lewego oka”

Zdjęcie czerniaka – wygląd po zabiegu usunięcia zniam

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia ta przedstawia prawą stopę pacjenta od strony podeszwowej, ukazując szereg zmian barwnikowych w okolicy stawu skokowego, a także obszar powierzchni spodu stopy, z którego wcześniejsza zmiana została operacyjnie usunięta, rany zdążyły się już wygoić. Ten stan nowotworowy rozpoznano jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Lokalizacja i morfologia tej zmiany powinna zbudzić podejrzenia, a dana zmiana skórna powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka – wygląd po zabiegu usunięcia zniam”

Zdjęcie czerniaka guzkowatego

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka guzkowatego – fotografia przedstawia ostateczny wygląd pigmentowej zmiany skórnej, która została zdiagnozowana jako czerniak guzkowy (ang. nodular melanoma, NM). Należy zwrócić uwagę na ubarwienie tej zmiany – czerwonawo brązowe do czarnego, jak również jego podniesioną, guzkowatą strukturę i amorficzne (bezpostaciowe), nieregularne granice, które powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka guzkowatego”