Zdjęcia czerniaka – ręce

Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – zdjęcie to przedstawia kciuka lewej ręki pacjenta od strony grzbietowej, odsłaniając zmianę skórną łożyska paznokcia wraz z deformacją płytki paznokciowej w skutek stanu nowotworowego. Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach, ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Położenie i morfologia tej zmiany powinna zbudzić podejrzenia, a dana zmiana skórna powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na kciuku dłoni lewej”

Zdjęcie czerniaka na palcu wskazującym

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – od przyśrodkowo grzbietowej strony, lewej ręki pacjenta widać obecność prekursora zmian skórnych na środkowej części małego palca. Znamię to znane jest również jako zmiany atypowe (dysplastyczne, ang. dysplastic nevus, DN). Uwagę powinniśmy zwrócić na nieregularną granicę zmiany chorobowej , jak również na zmienny kolor.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na palcu wskazującym”

Zdjęcie czerniaka na lewej dłoni

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia przedstawia lewą dłoń pacjenta, od strony bocznej grzbietowej, widać na nim uszkodzenie na kciuku obejmujące łożysko paznokcia.  Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na lokalizację tej zmiany, nieregularnie wytyczone marginesy oraz objęcie zmianami także łożyska paznokcia. Wszystkie te objawy podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na lewej dłoni”