Zdjęcia czerniaka – nogi

Zdjęcie czerniaka szerzącego się powierzchniowo na prawej nodze

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka –  ostateczny wygląd pigmentowej zmiany skórnej, która została zdiagnozowana jako powierzchniowe rozpowszechnianie czerniaka złośliwego szerzącego się powierzchniowo (ang. superficial spreading melanoma, SSM). Chropowate krawędzie tego pieprzyka, heterogeniczny (zróżnicowany), cętkowany, i wielobarwny wygląd, wszystkie te cechy są typowe dla czerniaka, powinny wzbudzić obawy, a dane znamię powinno być zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka szerzącego się powierzchniowo na prawej nodze”

Zdjęcie czerniaka szerzącego się powierzchniowo na nodze

Zdjęcie czerniaka szerzącego się powierzchniowo

Zdjęcie czerniaka – ostateczny wygląd pigmentowej zmiany skórnej, która została zdiagnozowana jako powierzchniowe rozpowszechnianie czerniaka złośliwego szerzącego się powierzchniowo (ang. superficial spreading melanoma, SSM). Chropowate krawędzie tego pieprzyka, są jedną z typowych cech dla czerniaka, która powinna wzbudzić obawy, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.

Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka szerzącego się powierzchniowo na nodze”

Zdjęcie czerniaka obejmujące paluch

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka przedstawia lewy duży palec u nogi od strony grzbietowej (lewy paluch), odsłaniając uszkodzenie obejmujące dalszą powierzchnię grzbietową, które obejmuje łożysko paznokcia. Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na lokalizację tej zmiany, nieregularnie wytyczone marginesy oraz objęcie zmianami również łożyska paznokcia. Wszystkie te symptomy podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka obejmujące paluch”

Zdjęcie czerniaka na lewej pięcie

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie to przedstawia piętę lewej nogi pacjenta, a na niej zmianę skórną zakwalifikowaną jako czerniak akralny  (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na: zabarwienie znamienia oraz fakt, że zlokalizowany został na podeszwie stopy. Zmiany te podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka na lewej pięcie”

Zdjęcie czerniaka ALM

Zdjęcie czerniaka

Zdjęcie czerniaka – fotografia przedstawia lewy duży palec u nogi widziany od strony podeszwy stopy. Widać na nim uszkodzenia od spodniej oraz bocznej strony palca. Jeśli zdjęcie to przedstawiało widok z góry zauważyć można by było, że zmiana obejmuje również łożysko paznokcia.  Zmiana ta została rozpoznana jako czerniak akralny (czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych umiejscowiony na kończynach,  ang. acral lentiginous melanoma, ALM). Należy zwrócić uwagę na lokalizację tej zmiany, nieregularnie wytyczone marginesy oraz objęcie zmianami także łożyska paznokcia. Zmiana ta zdaje się mieć również objawy Hutchinsona. Wszystkie te symptomy podczas diagnozy powinny wzbudzić podejrzenia, a dane znamię powinno zostać zakwalifikowane jako zmiana złośliwa.
Czytaj dalej “Zdjęcie czerniaka ALM”